INFORMATION TILL DIG SOM SÖKT ASYL OCH FÅTT AVSLAG

Från och med den 1 juli 2018 går det att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier för dig som tidigare fått avslag på din asylansökan.

Du kan ansöka hos Migrationsverket från och med 1 juli 2018 och till och med 30 september 2018. Du behöver uppfylla följande krav för att kunna ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier:

  1. Din ansökan om asyl ska ha registrerats senast den 24 november 2015 hos Migrationsverket.
  2. Du ska ha fyllt 18 år när Migrationsverket fattade sitt beslut om utvisning.
  3. Migrationsverket ska ha fattat beslutet om utvisning 15 månader eller senare från registreringsdatumet (dagen du ansökte om asyl), men tidigast den 20 juli 2016.
  4. Du måste befinna dig i Sverige för att kunna ansöka
  5. Du ska studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan. Alla utbildningar på gymnasial nivå omfattas, exempelvis introduktionsprogram, nationella program, komvux, särvux, folkhögskola och de så kallade yrkespaketen.

Ansökan görs hos Migrationsverket genom en särskild blankett. Blanketten finns tillgänglig på Migrationsverkets hemsida från och med den 1 juli 2018. Till din ansökan ska du bifoga studieintyg eller annat intyg som visar vad du studerar eller ska studera. Sådant intyg kan du få från din skola. Du ska lämna ansökan till Migrationsverket även om ditt ärende är hos migrationsdomstolen för prövning. Det är du som måste göra ansökan och inte ditt offentliga biträde. Ansökningsperioden är 1 juli 2018 – 30 september 2018.

För mer information se https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-06-07-Ny-gymnasielag-den-1-juli.html