Nu är vi fem advokater!

Vi välkomnar Caroline Pantzar som medlem i Sveriges Advokatsamfund. Caroline blev advokat fredagen den 12 maj 2017. Av byråns sex jurister är fem advokater, vilket underlättar för byrån att bedriva verksamheten effektivt i vissa ärendetyper. Caroline kommer utöver familjerätt att fortsättningsvis även handlägga brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare. Vi önskar även Caroline lycka till som advokat och naturligtvis kommer hon att utföra sina uppdrag lika lysande som tidigare.