Nu är vi sex advokater!

Vi välkomnar Linda Fröberg som medlem i Sveriges Advokatsamfund. Av byråns sju jurister är sex advokater, vilket underlättar för byrån att bedriva verksamheten effektivt i vissa ärendetyper. Linda kommer utöver familjerätt att fortsättningsvis även handlägga brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare. Vi önskar även Linda lycka till som advokat och naturligtvis kommer hon att utföra sina uppdrag lika lysande som tidigare.