Nya Arvsförordningen

Den 17 augusti 2015 fick vi en ny lag inom den internationella privaträtten vid dödsfall!

EU fick den 17 augusti 2015 en gemensam lagstiftning inom den internationella privaträtten i fråga om dödsfall. Ändringen i lagstiftningen innebär stora förändringar för Sverige. Arvsförordningen, som också är svensk lag, innebär att svenskar bosatta utomlands måste ändra sina testamenten och äktenskapsförord för att vara säkra på att svensk lag skall komma att tillämpas när någon dör. Detsamma gäller för utländska medborgare bosatta i Sverige som vill att hemlandets lag skall vara tillämplig när någon avlider i Sverige. Välkommen att höra av er till oss för en genomgång av er situation för att inte drabbas av oförutsedda konsekvenser när det oundvikliga händer.