Uppskovsbelopp följer med den som förvärvar egendomen på visst sätt!

Kammarrätten i Göteborg fastställde den 24 oktober 2016 Förvaltningsrättens dom från mars i år om att den som t.ex. genom bodelning i anledning av samboförhållande förvärvat den andra partens del av fastigheten, som är belastad med den f.d. sambons skattemässiga uppskovsbelopp, inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det gäller att inte glömma bort detta i samband med en bodelning, eftersom efterverkningarna kan vara svåra att korrigera.

Med avyttring likställs när bostaden övergår till någon annan genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Avyttring anses dock inte ha skett vid övergång genom arv eller testamente till en make eller en sambo eller ett hemmavarande barn under 18 år. Avyttring anses inte heller ha skett vid övergång genom bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makens eller sambons död. När avyttring anses ha skett av en del av bostaden, ska i stället den återförda delen av uppskovsbeloppet motsvara den del av uppskovsbeloppet som marknadsvärdet på den avyttrade delen utgör av marknadsvärdet på hela tillgången.