Särkullbarn och testamente

Kombinationen särkullbarn och arv är sällan en bra situation för den efterlevande maken eller sambon, eftersom särkullbarnet har rätt att omedelbart få ut sitt arv efter sin förälder. Med särkullbarn förstås att det inte är makarnas eller sambornas gemensamma barn. Genom att makarna eller samborna upprättar testamente kan ekonomiska effekten av att det finns särkullbarn lindras.

Lindra processen i händelse av särkullbarn

Ofta utgörs det verkliga värdet i ett dödsbo av den tidigare gemensamma bostaden. Den efterlevande maken eller sambon kan i den situationen vara tvungen att lösa ut särkullbarnet ekonomiskt för att inte tvingas flytta från bostaden.

Det finns andra sätt, än upprättande av testamente, som lindra den efterlevandes ekonomiska problem i samband med särkullbarn. Du får gärna kontakta oss för en genomgång av din situation och för att få en trygghet i framtiden.

Läs gärna mer under rubriken Särkullbarn och arv.