Äktenskapsförord och Samboavtal

Äktenskapsförord

Ett giftermål innebär ett avstamp och en nystart på ert liv tillsammans. I samband med giftermålet inträder också den så kallade giftorätten, vilket innebär att ni får ett underliggande krav på den andre maken att få del av dennes egendom vid en skilsmässa. Ibland kan omständigheterna vara sådana att detta inte är i enlighet med er vilja, till exempel om den ena maken äger del av en släktgård och vill att denna stannar i familjen för det fall en separation skulle bli aktuell. I ett sådant läge måste ett äktenskapsförord upprättas mellan er för att er vilja ska bli juridiskt bindande. I lagen uppställs vissa krav på ett äktenskapsförord, bland annat ska detsamma registreras. Hos oss får ni den kunskap och vägledning som gör att du och din make känner er trygga med äktenskapsförordet och därmed kan fokusera på varandra.

Samboavtal

Det är ett stort, men roligt, steg att flytta ihop med sin partner. Vanligtvis har vardera sambon med viss egendom till det gemensamma hemmet för att därefter tillsammans köpa, byta eller få ytterligare egendom. Hur samborna gör med gemensamma utgifter för bohag i form av möbler och dylikt och kanske bostad är olika från samboförhållande till samboförhållande. Enligt sambolagen fördelas den bostad och det bohag som har förvärvats för gemensamt bruk med hälften vardera vid en separation, oavsett vem som har betalat densamma eller genom arv, gåva eller testamente fått densamma. Om någon av samborna har bidragit i större grad än den andra kan det således vara ide att överväga ett samboavtal. Att upprätta ett samboavtal innebär att ni avtalar bort sambolagen eller viss del av denna. Istället för sambolagen gäller då normalt sett att den som förvärvat egendomen äger densamma och har rätt till denna vid en separation. Vi hjälper dig med upprättandet av ett samboavtal och utformning av detta för att det ska passa just dig och din sambo.