Vi på Melin och Fagerberg

– Din jurist i Göteborg

Michael Melin

Titel: Advokat

Utbildning: 1988, Lunds Universitet (Jur.kand.)

Erfarenhet: 1987-1988, 1:a byråsekreterare, Näringsfrihetsombudsmannen
1988-1989, Notarietjänstgöring, Länsrätten i Örebro län
1989-1990, Notarietjänstgöring, Stenungsunds tingsrätt
1990-1992, Biträdande jurist, Advokatfirman Christer Svedberg
1992-1999, Advokat och delägare, Rosengrens Advokatbyrå
1999-2001, Advokat och delägare, Advokaterna Melin & Fagerberg
2001-2011, Regionchef, regionjurist och grundare av Familjens jurist
2011-, Advokaterna Melin & Fagerberg

E-post: michael@melin-fagerberg.com

Linda Fröberg

Titel: Advokat

Utbildning: 1998, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (Jur.kand.)

Erfarenhet: 1998-2000, Notarietjänstgöring, Mariestads tingsrätt
2000-2006, Bitr. jurist och advokat vid allmänpraktiserande advokatbyrå
2006-2009, Regionjurist, Familjens jurist
2009-2013, Regionchef, Familjens jurist
2013-2018, Verksamhetsutvecklingschef, Familjens jurist
2018-, Advokat, Advokaterna Melin & Fagerberg

E-post: linda@melin-fagerberg.com

Kristina Stenvall

Titel: Advokat

Utbildning: 2010, Lunds universitet (jur.kand.)

Erfarenhet: 2007-2008, Juristjouren, Lund
2008-2009, Brottsofferjouren, Lund
2009, Glimstedt, Alingsås
2009, Advokatfirman Norelid Holm, Stockholm
2010-2012, Notarietjänstgöring, Östersunds tingsrätt
2012-2016, Verksamhetsutvecklare/jurist, Domstolsverket
2016-, Biträdande jurist, Advokaterna Melin & Fagerberg

E-post: kristina@melin-fagerberg.com

Johan Arnstein

Titel: Jur.kand.

Utbildning: 2017, Göteborgs universitet (jur.kand.)

Erfarenhet: 2017-2019, biträdande jurist vid Zeijersborger & Co advokatbyrå, med inriktning mot humanjuridik och brottmål,
2019 -. Advokaterna Melin & Fagerberg

E-post: johan@melin-fagerberg.com

Emelie Kristensen

Titel: Jur.kand.

Utbildning: 2015, Uppsala Universitet (Jur.kand.)

Erfarenhet: 2012-2015, Handläggare, Försäkringskassan Uppsala,
2015-2016, Handläggare, Migrationsverket Solna,
2016-2018, Notarietjänstgöring, Skaraborgs tingsrätt,
2018, Föredragande, Migrationsdomstolen/Förvaltningsrätten Stockholm,
2018-2019, Biträdande jurist, Advokatfirman Edelhjelm,
juni 2019 - , Advokaterna Melin & Fagerberg

Maria Cardell Melin

Titel: Advokatsekreterare

Utbildning: Kostekonomprogrammet, filosofie kandidatexamen, Göteborgs universitet, 1995-1999

Erfarenhet: Banktjänsteman på Nordea, 2001-2004
Flygvärdinna, City Airline, 2004-2012

E-post: reception@melin-fagerberg.com

Ilona Fortgens

Titel: Ekonomiansvarig och advokatsekreterare

Utbildning: 2000 Ekonomi och redovisning

Erfarenhet: 1991 -1996, Egenföretagare
2000-2001, sekreterare Pronima
2001-2017, ekonomiansvarig, Göteborgs bokhandel
2017-, ekonomiansvarig & advokatsekreterare, Advokaterna Melin & Fagerberg

E-post: ilona@melin-fagerberg.com